Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc

Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc bevordert de samenwerking tussen personen en organisaties van beide steden.

Overzicht activiteiten 2004-2008

Activiteiten i.k.v. stedenband, 2004 t/m 2008

- Brassband Verovanka neemt deel aan concours in Nederland; kennismaking met Orginal Fenntaler Musikanten uit Veenendaal;

- Camera Obscura maakt afspraken met club uit Olomouc om te komen tot gezamenlijke expositie;

- Videoclub “Beter Beeld” en gospelkoor “One Together”  leggen contact met hun tegenhangers in Olomouc;

- Een Veenendaalse kunstenaar neemt deel aan een project van Tsjechische en Italiaanse kunstenaars met Olomouc als inspiratiebron;

- Een afgevaardigde van de Boheemse Broeders(kerk CCE) uit Olomouc heeft contact met de werkgroep kerken in Veenendaal om te komen tot een nieuwe kerkelijke stedenband met de PKN alhier!

- Een lid van de Cirkev Bratrska maakt kennis met de dominee van de Nederlands Gereformeerde Kerk; tevens bezoekt zij met pastor Van Essen een Taizé-bijeenkomst voor studenten in Nijmegen;

- Een aantal gasten uit Olomouc nemen deel aan de festiviteiten rond het 50 jarig bestaan van de Sint Salvatorkerk;

- Een voorganger van  de Evangelische Gemeente Regenboog brengt een bezoek aan Olomouc en gaat daar voor in een dienst van de Apostolische Kerk;

- De werkgroep kerken uit Veenendaal brengt een 3-daags bezoek aan Olomouc en heeft contacten met diverse kerken;

- Leden van het Platform uit Olomouc brengen een werkbezoek aan Veenendaal;

- Een groep medewerkers van de stad Olomouc zijn fietstochten rond Veenendaal komen maken;

- Een team van de badmintonclub uit Olomouc komt wedstrijden spelen met de Veenendaalse bandmintonclub;

- De speltak "Verkenners 1" (VK1) van Scoutinggroep de Zwervers houden met de scouting in Olomouc een gezamenlijk zomerkamp;

- Een 40-tal jongeren van verschillende kerken uit Veenendaal brengen een bezoek aan Olomouc waar nuttige klusjes en gezellige spelletjes worden afgewisseld;

- De Kunstschool uit Olomouc heeft een expositie op het CLV en een fototentoonstelling in de Meent, het CLV houdt een expositie in Olomouc;

- Diverse koren hebben contacten met elkaar om te komen tot uitwisseling;

- Muziekscholen uit beide plaatsen hebben briefwisseling over “iets” samen doen;

- De serviceclubs kregen contact en een groot aantal knuffelbeesten kwam beschikbaar voor diverse kinderinstellingen; over een project om de geschiedenis van het jodendom in Olomouc vast te leggen en een vraag van het ziekenhuis wordt nog gesproken;

- Buurthuis De Til probeert kinderen van 9 – 12 jaar via de mail contact te laten leggen met kinderen van Dum Deti (een instelling voor sociaal cultureel werk in Olomouc;

- De brandweer Veenendaal onderneemt een fietstocht naar hun collega’s in Olomouc;

- Tsjechische scouts brengen een tegenbezoek aan Verkenners 1 van scoutinggroep de Zwervers in Veenendaal;

- Twee leerlingen van het CLV doen een onderzoek in Veenendaal en Olomouc naar het imago van de stedenband in beide plaatsen:

- In het kader van een uitwisseling met het Rembrandtcollege brengt een aantal Tsjechische leerlingen een bezoek aan Veenendaal en krijgen zo inzicht in het leven en de gewoontes van hun Nederlandse leeftijdsgenootjes;

- Een beleidsnotitie over ambtelijke ondersteuning aan Olomouc wordt opgesteld;

- De Veenendaalse burgemeester en zijn vrouw brengen, vergezeld door de voorzitter van het Platform, een kennismakingsbezoek aan Olomouc;

- Een oud-leraar CLV én platformlid gaat met zijn vrouw 3 maanden naar Olomouc om les te geven op de faculteit Nederlands van de Palacky universiteit aldaar, zij om de bibliotheek van de faculteit verder  op te zetten;

- Het Platform uit Olomouc bezoekt Veenendaal, volgt een 2 dagdelen durende workshop over inspraak en communicatie, terwijl ook crisisbeheersing en rampenplannen aan de orde komen;

- De gemeentesecretaris van Olomouc doet Veenendaal aan als een onderdeel van een werkbezoek aan Nederland. Hij heeft diverse gesprekken over uiteenlopende onderwerpen met medewerkers van de gemeente;

- Een expositie van werkstukken van de Artschool uit Olomouc vindt plaats in basisschool de Grondtoon;

- In het gemeentehuis van Veenendaal vindt een fototentoonstelling plaats  over Olomouc onder de titel “De stad van goede stemming”;

- Een groep van 50 jongeren vanuit de kerken uit Olomouc brengen een bezoek aan Veenendaal; een interkerkelijke dansgroep onder hen geven optredens in The Shelter, De Meent, de Scheepjeshof en Lunteren. Op het gemeentehuis overhandigen zij een linde, de vriendschapsboom aan de Veenendaalse burgemeester;

- Een groep jongeren van de Regenboog maakte een “missiontrip” naar de Apostolische partnerkerk in Olomouc;

- De St. Salvatorkerk uit Veenendaal en de St. Mauritiuskerk uit Olomouc hielden een gezamenlijk bloemenproject in hun viering als teken van verbondenheid;

- Een deel van het batig saldo van het project “IJs in de Vallei” ging naar de klimaatverbetering op de kinderafdeling oncologie, en een gedeelte voor het boek over het jodendom;

- De nieuw gekozen burgemeester van Olomouc bracht een kennismakingsbezoek aan Veenendaal;

- Bij Olomouc wordt het Ecologisch Centrum Slunakov geopend, waarvoor ook veel genodigden uit Praag overkomen en de betekenis die Veenendaal voor de realisatie heeft gehad, gememoreerd wordt;

- Het organiseren van een werkbezoek van sociale organisaties uit Olomouc over drugspreventie op scholen, hulp aan alleenstaande jonge moeders en ander gespecialiseerd maatschappelijk werk aan Veenendaal , moet helaas wegens kosten worden afgelast (hopelijk tijdelijk!);

- Contacten zijn gelegd en bezoeken over en weer geregeld tussen bedrijven en de Kamers van Koophandel uit beide plaatsen;

- Met nog een andere katholieke kerk uit Olomouc wordt een bezoek voorbereid met als mogelijk doel gezamenlijk naar de Wereldjongerendag in Madrid te gaan;

- De Montessoriescholen uit beide plaatsen hebben contact en  bieden ondersteuning aan elkaar;

- Afgevaardigden van de sport in Olomouc hebben o.a. met de sportraad en sportservice van Veenendaal bekeken hoe verdere sportieve ontmoetingen vorm kunnen krijgen;

- Het filmhuis heeft contact met de instelling in Olomouc die daar films vertoont, en draait zo nu en dan Tsjechische films.

Het ene jaar brengt het Platform van Veenendaal een werkbezoek aan Olomouc, het andere jaar gebeurt dit andersom. Gebruikelijk is daarbij dat de ontvangende partij de verblijfskosten en de kosten van het programma betaalt, de bezoekende partij de reiskosten.

Indien derden tot een bezoek overgaan, dan geldt er een  regeling waarbij het Platform een tegemoetkoming in de kosten kan geven. Hierbij geldt eveneens dat de gaande partij de reiskosten voor haar rekening neemt en als ontvangende de verblijfskosten.

Het Platform geeft alleen bij een goed projectvoorstel een bijdrage, die bij een eerste keer hoger is dan daarna! Bij verblijfskosten wordt gestimuleerd dat gasten bij leden worden ondergebracht!

Leden van het Platform gaan enkele keren per jaar naar workshops/bijeenkomsten van het VNG-Servicebureau Europa, reiskosten worden gedeclareerd.

Bij het vervoer van materialen/werkstukken/kunstwerken voor exposities wordt gezocht naar mogelijkheden om “mee te liften” met vervoer dat toch al gaat!

Voor 2010 staat wederom een werkbezoek van het Veenendaals Platform aan Olomouc op de agenda.

Verder zal een delegatie van de RK. Willibrordparochie een kennismakingsbezoek aan de zusterkerk in Olomouc brengen en hiertoe een financiële bijdrage vragen.

Mogelijk mondt het contact tussen de Jongerenraad hier en het jongerenparlement in Olomouc uit op een bezoek, waarvoor een bijdrage wordt verzocht.

Verder zal het afhangen van nieuwe initiatieven/projecten die op korte termijn worden gestart of er een beroep op de regeling wordt gedaan!