Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc

Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc bevordert de samenwerking tussen personen en organisaties van beide steden.

Activiteiten 2010

Veense jongeren in Olomouc

augustus 2010
In augustus 2010 heeft de Veense Jongerenraad een werkbezoek gebracht aan het Jongerenparlement van Olomouc. Het is een zeer zinvol werkbezoek geworden, waarbij de Veenendaalse jongeren erg onder de indruk waren van de prachtige stad Olomouc. De gesprekken met de jongeren van Olomouc hebben in ieder geval opgeleverd dat zij in beide steden de contacten willen verstevigen!

Hun verslag van het werkbezoek en de toekomstvisie hoe de komende tijd inhoud aan de contacten te geven, staat elders op deze site.
Leden van de Veenendaalse Jongerenraad in het stadhuis van Olomouc

Bezoek Platformleden aan Olomouc

juni 2010

Een delegatie van het Platform bracht begin juni een bezoek aan Olomouc om vele zaken te bespreken. Ook ging het nieuwe Platformlid Ton Westerhof mee. Ton is vanuit de concernstaf van de gemeente sinds kort lid van het platform.

Deze delegatie werd verder versterkt door Jos Schilte (voorzitter van het Platform) en Hans Boele, de journalist van de Rijnpost die altijd een warm hart heeft voor Olomouc en het Platform stedenband.

De verslagen (over de geplande foto-expositie, de waardering voor de stedenband en de waardering voor Olomouc) die u hier kunt lezen zijn gemaakt door Hans Boele en zijn verschenen in de Rijnpost van vrijdag 11 juni 2010. Deze verslagen zijn met toestemming van Hans Boele gepubliceerd op onze website.


Foto-expositie Fluwelen Revolutiekomt wellicht naar Veenendaal
de Rijnpost ,vrijdag 11 juni 2010

VEENENDAAL/OLOMOUC – Het Platform Stedenband Veenendaal-Olomouc gaat bekijken of er in oktober 2011 een foto-expositie van de fotograaf Petr Zatloukal naar Veenendaal kan komen. De foto’s zouden dan enige tijd ergens in Veenendaal uitgestald moeten worden. Een locatie is nog niet bekend. De opening van de expositie zou in een weekeinde moeten vallen, waarin er meer activiteiten rond de Stedenband tussen Veenendaal en het Tsjechische Olomouc georganiseerd worden.Dat hebben platformvoorzitter Jos Schilte en Ton Westerhof,
(contactpersoon namens de gemeente in het platform) die onlangs in Olomouc waren, afgesproken.
De expositie bestaat uit zo’n honderd foto’s (formaat 33 x 48), die een goed beeld geven van de omwenteling in Olomouc in 1989-1990. Tijdens deze Fluwelen Revolutie verloren de communisten de macht en werd Tsjechoslowakije een democratie. Bij deze gebeurtenissen speelden ook in de partnerstad van Veenendaal de studenten een belangrijke rol.
,,Zij waren de motor van het verzet. Ze bezetten gebouwen, gingen de straat op met vlugschriften en spandoeken. Ze verwijderden communistische leuzen en rode sterren. Een aantal is zelfs naar Praag gereisd om te zorgen dat de dissident Vaclav Havel president werd’’, aldus de fotograaf. Zijn foto’s geven de loop van de gebeurtenissen treffend weer. De expositie was al in diverse landen, zoals in Amerika, te zien en er is ook een fotoboek van gemaakt, dat al een tweede druk beleefde. De bijschriften zijn alleen in het Tsjechisch. Schilte: ,,Dat betekent dat er Nederlandse teksten moeten komen. Het lijkt mij ook goed om de expositie in een breder kader te zetten, zodat het de kijker duidelijk wordt hoe belangrijk die omwenteling was’’.

Foto: Fotograaf Zatloukal met enkele van de foto’s, die hij maakte en die wellicht in 2011 in Veenendaal te zien zijn.

Stage
Verder gaat het platform bekijken of er bij Veenendaalse bedrijven en bij de gemeente stageplaatsen zijn voor studenten uit Olomouc, die de colleges zakelijk Nederlands aan de Palacky Universiteit volgen. Wilken Engelbrecht en Milaz Kriz, resp. hoofd en plaatsvervangend hoofd van de faculteit neerlandistiek hebben daarom gevraagd. Kriz: ,,We hebben zo’n stage-project in Vlaanderen, waar drie studenten aan mee doen en dat loopt heel goed. De studenten leren daar veel’’.
Het gaat om een stage van drie maanden en de deelnemers moeten zeer gemotiveerd zijn, zodat zowel zij als het bedrijf of de instantie waar ze werken, er baat bij hebben. ‘’We streven naar een win-win situatie. Daarom zoeken we voor deze stages meestal tweedejaars-studenten, die tot de beste van hun groep behoren en die nog nooit in Nederland waren’’, aldus Milan. Er wordt geprobeerd om in juni 2011 te beginnen. Westerhof, ambtenaar bij de concernstaf van de gemeente Veenendaal, zal dit verzoek bij zijn werkgever aankaarten.
Rembrandt College
Schilte en Westerhof hebben ook gesproken met directeur Capka van het Cajskovskeho Gymnasium. Hij pleit voor een jaarlijkse uitwisseling van leerlingen van zijn onderwijsinstelling met het Rembrandt College. ,,Ik denk dat het goed is als leerlingen uit Olomouc enVeenendaal elkaar leren kennen’. Die uitwisseling tussen beide scholen is er wel geweest, maar wat in het slop geraakt. Capka zou graag een nieuwe start maken.
Het gymnasium in Olomouc telt zeshonderd leerlingen. De directeur denkt dat er financiele ruimte is voor vijftien tot twintig jongelui per keer. ,,Dan hoop ik dat ze bij gastgezinnen kunnen logeren, anders wordt het voor ons te duur’’. Schilte merkte op dat het kostenaspect ook voor het Rembrandt niet onbelangrijk is.,,Ik denk dus dat vooraf duidelijk moet worden wie wat betaalt’’.
Met vertegenwoordigers van de gemeentelijke afdeling voor economische ontwikkeling van Olomouc is gesproken over een in november 2010 te houden internationale conferentie voor regionale KvK’s, waar Olomouc partnersteden heeft. Doel is het leggen van contacten en uitwisseling van informatie. In de partnerstad zou men graag zien dat ook Veenendaal deelneemt aan deze conferentie. Omdat het kort dag is wordt in juli besloten of deze conferentie doorgaat.


Stedenband waardevol

de Rijnpost ,vrijdag 11 juni 2010

,,De stedenband tussen onze gemeente en Olomouc leeft daar meer dan hier'', zo zegt Ton Westerhof van de concernstaf van de gemeente, na zijn eerste bezoek aan de Tsjechische partnerstad. Hij heeft ook geconstateerd dat Veenendaal op veel manieren verweven is in de stedelijke samenleving daar. ,,Ik denk dus dat het goed is dat we hier in Veenendaal meer gaan doen om bekendheid te geven aan de stedenband, o.a. via een nieuw fenomeen als een Nieuwsbrief die we enkele keren per jaar willen gaan uitgeven als ook via de vernieuwde website”.


Overigens acht hij het feit dat de stedenband in Olomouc meer leeft dan in Veenendaal ook niet vreemd: Olomouc heeft op zijn 20 jaren durende gang van voormalig sowjet satelliet naar westerse democratie in korte tijd een geweldige omwenteling doorgemaakt en heeft daar veel steun bij gekregen van Veenendaal. Dat heeft geweldige indrukken achtergelaten. Veenendaal heeft een dergelijke omwenteling nooit meegemaakt en dus ook niet die indrukken ervaren die Olomouc wel heeft opgedaan.

Het gezelschap dat Olomouc begin juni bezocht bestond uit Platform-voorzitter Jos Schilte, Ton Westerhof en redacteur Hans Boele. Tijdens dat bezoek zijn veel gesprekken gevoerd. Het meest opmerkelijke gesprek vond Ton Westerhof het gesprek met de voorzitter van het jongerenparlement van Olomouc. ,,Je denkt dat dit net zoiets is als bij ons, een orgaan dat de gemeenteraad van advies dient, maar dan blijkt het feitelijk meer een veredelde vorm van naschoolse opvang te zijn. ‘Jongerenparlement’ (Olomouc) en ‘jongerenraad’ suggeren qua naam een zelfde (politieke) lading en daar reis je dan ook mee af naar Olomouc, maar dat blijkt in de praktijk dus heel anders te zijn. ''. Een opvallende ontmoeting vond Ton ook die met de mensen van verkeerseducatie en het bezoek aan de verkeersoefenplaats. ,,Bij ons is verkeersles in het lesprogramma op de basisschool ingebed en leren kinderen ook meer spelenderwijs fietsen.. In Olomouc is het een aparte voorziening, kinderen worden uit de klassituatie gehaald en gaan een aantal malen naar een oefenterrein om te leren fietsen, maar in de stad zelf zie je geen kinderen fietsen''.

Verder was het voor hem een verrassing te merken dat de gemeente Olomouc al zeker zo ver is met afval scheiden als Veenendaal. ,,Nu willen ze ook plastic gaan scheiden maar dat leeft nog niet zo onder de burgers, vertelde men ons. Misschien kunnen we als partnergemeenten samen een oplossing bedenken''.

Tijdens het bezoek werd ook duidelijk dat ook Olomouc niet aan de verg rijzing ontkomt, een thema dat in Nederland steeds nadrukkelijker in de publicitiet staat. In Olomouc kent men echter geen verpleeghuizen maar ziet men wel aankomen dat er dat soort voorzieningen voor ouderen op termijn nodig zijn. Mogelijk kunnen we Olomouc op dat vlak ook van dienst zijn''.

Ton heeft als lid van de concernstaf van de gemeente bij de organisatieverandering die begin dit jaar plaatsvond de stedenband in zijn takenpakket gekregen. ,,Gedachte daarbij is dat je vanuit de centrale positie van de concernstaf gemakkelijker toegang hebt tot alle afdelingen van de gemeente, waardoor het ook mogelijk wordt om verzoeken vanuit Olomouc sneller af te wikkelen''. Zijn indrukken van het bezoek samenvattend zegt Ton dat hem gebleken is dat er opvallend veel contacten tussen beide plaatsen zijn. ,,Het zou jammer zijn om die te laten verwateren of te laten verdwijnen. Uitwisseling van kennis en ervaring is voor beiden nuttig.. Een stedenband mag dan wel geen absolute noodzaak zijn, maar is wel heel waardevol en ik heb tijdens mijn bezoek aan Olomouc kunnen constateren dat dit geldt voor zeer diverse geledingen in de samenleving’’.Olomouc steeds mooier

de Rijnpost ,vrijdag 11 juni 2010
Door Hans Boele
Voor een kennismaking met Veenendaals partnerstad Olomouc is het Centraal Station niet het beste uitgangspunt. Het ziet er nog net zo oud en verwaarloosd uit als in 2003, toen ik hier voor het laatst was. Maar de trein die me van Praag naar Olomouc bracht is modern en comfortabel en het spoor ligt goed. Dat was voor 1989 wel anders. Langs de baan zie je soms nog stukjes Oostblok: grauwe, verwaarloosde flats in een slordig decor tussen al dan niet opgeknapte laagbouw; aftandse fabrieken, nu zonder de nietszeggende leuzen van vroeger, die het gebouw in elk geval nog een (rood) kleurtje gaven.
Maar eenmaal in het centrum van Olomouc blijkt dat er weer meer is gerestaureerd en schoongemaakt dan zeven jaar geleden. De Dom staat er stralend bij, evenals de vele monumentale panden. Geen wonder dat de burgers graag in hun pittoreske centrum vertoeven, op een terrasje achter een groot glas Pilsner. En hoe aardig is het om na een fraai concert in bijvoorbeeld de Martiniuskerk nog wat door het centrum te wandelen, waar met het vallen van de avond de gebouwen in floodlight baden.
Maar waarom doet de gemeente, die graag meer toeristen wil trekken, zo weinig moeite om de vele bezienswaardigheden behalve van een Tsjechische ook van een Engelse of Duitse tekst te voorzien? Bij de Drievuldigheidszuil tegenover het raadhuis staat in het Frans en Engels dat de zuil tot het Unesco wereld cultuurerfgoed behoort, maar je leest geen woord in het Frans of Engels over dit monument zelf.
Dat zie je vaak. Neem de kapel van de in 1995 heilig verklaarde Jan Sarkander. De ijselijke plaatjes in de boekjes maken wel duidelijk dat ’s mans dood een allesbehalve prettige was, maar waarom de protestanten deze Rooms-katholiek zo toetakelden kom je niet aan de weet. Alles is alleen in het Tsjechisch.
Tegels en trams
Wat ik ook knap irritant vindt zijn de vele, losliggende tegels in de stoepen van het centrum. En als het dan ook nog regent, zoals tijdens ons bezoek dan krijg je ook nog veel plassen.
De plannen van de gemeente zijn best ambitieus, zo vertelde burgemeester Novotny tijdens het gesprek in het gemeentehuis. Zo wordt er een miljoen kronen besteed aan een nieuwe tramlijn, die een wijk die nu slecht bediend wordt door het openbaar vervoer, een betere aansluiting op het centrum te geven. Maar, zo verzuchtte de eerste burger, er moet goed op de kleintjes gelet worden. ,,Ook de gemeente moet bezuinigen’’.
Over trams gesproken: het grootste deel van het wagenpark in Olomouc bestaat nog altijd uit de Tsjechische Tatra-trams uit de jaren zestig. Ze zijn wel gemoderniseerd maar ze blijven oud en het aantal moderne lagevloertrams is naar mijn inschatting nauwelijks hoger dan in 2003.


Als de avond valt worden de vele monumenten van Olomouc verlicht.
Verkeersspeelplaats
De delegatie uit Veenendaal bekeek ook de verkeersspeelplaats, een bij ons onbekend fenomeen. Kinderen leren hier in klasseverband hoe ze zich per fiets door het verkeer moeten begeven. De leiders van de verkeersspeelplaats geven niet alleen aanwijzingen, maar bedienen ook verkeerslichten. Het Platform Stedenband wil de leiding van deze voorziening in contact brengen met Veilig Verkeer Nederland om ervaringen uit te wisselen.
Boeiend is ook altijd een bezoek aan het Centrum voor ecologische activiteiten, een aantal kilometers buiten Olomouc. Het centrum biedt cursussen voor alle typen scholen, seminars voor leerkrachten, ruimte voor conferenties en projecten voor alle leeftijden. Alles staat in het teken van het milieu. Zo is het centrum gebouwd met milieuvriendelijke materialen zoals hout (van afval) en leem. Het staat in een terrein van vijftien hectare met uiteenlopende planten en bomen. En er zijn nog meer plannen, zo vertelde Michal Bartos. ,,We willen een deel van het terrein inrichten voor spelletjes voor kinderen. Natuurlijk speelt daarbij het milieu een grote rol. We denken ook aan het plaatsen van passende kunstwerken’’.

Weer terug in het centrum constateer ik nogmaals hoe mooi Olomouc is, maar de stad heeft – na Praag – dan ook de meeste monumenten van de Tsjechische Republiek. Een aantal Veenendalers is de afgelopen jaren in de partnerstad geweest, in het kader van een uitwisseling van een sportclub, een school, een kerk, de brandweer of een andere organisatie. Iedere bezoeker toonde zich verrast over het stedeschoon dat Olomouc te bieden heeft. En het wordt nog steeds mooier!


Energieconferentie
november 2010
Begin november 2010 heeft in Olomouc een internationale energieconferentie plaats gevonden. Hieraan heeft Veenendaal meegedaan met het DEVO-project in Veenendaal-oost. In het milieucentrum Slunakov hebben naast Olomouc en Veenendaal, ook Luzern, Nördlingen en Tamperre een energieproject ingebracht.
Het verslag van deze conferentie wordt binnenkort op deze website gepubliceerd.
Mothercentra
Op een vraag uit Olomouc om kennis en ervaring uit te wisselen over de aanpak van problemen rond jonge alleenstaande moeders en de opvoeding van kleine kinderen, wordt thans nagedacht bij het nieuwe centrum voor Jeugd en Gezin “De Twyn” en het medisch kinderdagverblijf “De Zevenster”. Op korte termijn hopen we te kunnen melden dat de samenwerking gestart is!

Nieuwsbrief

juli 2010
In juli 2010 is de eerste nieuwsbrief van het Platform verschenen. Hierop zijn goede reacties binnengekomen, maar ook de vraag hoe er naar het Platform kon worden gereageerd en hoe je te abonneren op de nieuwsbrief. Sorry voor dit gemis.
Wij overwegen om de volgende nieuwsbrief via de gemeentepagina in de Veenendaalse krant huis-aan-huis te verspreiden en zullen daarin aangeven hoe u zich kunt abonneren. In deze nieuwsbrief zal ook het verslag staan van het bezoek dat de Veense Jongerenraad aan Olomouc heeft gebracht.

Overleg
Het Veenendaalse Platform heeft meegedaan aan een overleg van stedenbanden met Tsjechische en Slowaakse steden om te kijken of er zaken zijn die we gezamenlijk kunnen aanpakken. Het bleek al zeer nuttig om onderling informatie uit te wisselen en te horen hoe eenieder weer zowel andere als dezelfde problemen tegenkomt en ermee omgaat.

IVN
Bij het 25-jarig jubileum van de IVN-Veenendaal heeft de directeur van het Milieu Centrum Slunakov in Olomouc, de heer Michael Bartos een presentatie houden over het centrum en de aanpak van de milieu-educatie aldaar.
Werkbezoek
Naar aanleiding van het werkbezoek begin juni dat de heren Westerhof en Schilte aan Olomouc hebben gebracht wordt nu bekeken of er op het gebied verkeerseducatie en afvalscheiding tot een nadere uitwisseling kan worden besloten.