Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc

Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc bevordert de samenwerking tussen personen en organisaties van beide steden.

Bezoek 2010

Bezoek aan Olomouc in juni 2010.

Een delegatie van het Platform bracht begin juni een bezoek aan Olomouc om vele zaken te bespreken. Ook ging het nieuwe Platformlid Ton Westerhof mee. Ton is vanuit de concernstaf van de gemeente sinds kort lid van het platform.

Deze delegatie werd verder versterkt door Jos Schilte (voorzitter van het Platform) en Hans Boele, de journalist van de Rijnpost die altijd een warm hart heeft voor Olomouc en het Platform stedenband.

De verslagen (over de geplande foto-expositie, de waardering voor de stedenband en de waardering voor Olomouc) die u kunt lezen in dit archief zijn gemaakt door Hans Boele en zijn verschenen in de Rijnpost van vrijdag 11 juni 2010. Deze verslagen zijn met toestemming van Hans Boele gepubliceerd op onze website.