Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc

Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc bevordert de samenwerking tussen personen en organisaties van beide steden.

Stedenband waardevol

de Rijnpost ,vrijdag 11 juni 2010

,,De stedenband tussen onze gemeente en Olomouc leeft daar meer dan hier'', zo zegt Ton Westerhof van de concernstaf van de gemeente, na zijn eerste bezoek aan de Tsjechische partnerstad. Hij heeft ook geconstateerd dat Veenendaal op veel manieren verweven is in de stedelijke samenleving daar. ,,Ik denk dus dat het goed is dat we hier in Veenendaal meer gaan doen om bekendheid te geven aan de stedenband, o.a. via een nieuw fenomeen als een Nieuwsbrief die we enkele keren per jaar willen gaan uitgeven als ook via de vernieuwde website”.

Overigens acht hij het feit dat de stedenband in Olomouc meer leeft dan in Veenendaal ook niet vreemd: Olomouc heeft op zijn 20 jaren durende gang van voormalig sowjet satelliet naar westerse democratie in korte tijd een geweldige omwenteling doorgemaakt en heeft daar veel steun bij gekregen van Veenendaal. Dat heeft geweldige indrukken achtergelaten. Veenendaal heeft een dergelijke omwenteling nooit meegemaakt en dus ook niet die indrukken ervaren die Olomouc wel heeft opgedaan.

Het gezelschap dat Olomouc begin juni bezocht bestond uit Platform-voorzitter Jos Schilte, Ton Westerhof en redacteur Hans Boele. Tijdens dat bezoek zijn veel gesprekken gevoerd. Het meest opmerkelijke gesprek vond Ton Westerhof het gesprek met de voorzitter van het jongerenparlement van Olomouc. ,,Je denkt dat dit net zoiets is als bij ons, een orgaan dat de gemeenteraad van advies dient, maar dan blijkt het feitelijk meer een veredelde vorm van naschoolse opvang te zijn. ‘Jongerenparlement’ (Olomouc) en ‘jongerenraad’ suggeren qua naam een zelfde (politieke) lading en daar reis je dan ook mee af naar Olomouc, maar dat blijkt in de praktijk dus heel anders te zijn. ''. Een opvallende ontmoeting vond Ton ook die met de mensen van verkeerseducatie en het bezoek aan de verkeersoefenplaats. ,,Bij ons is verkeersles in het lesprogramma op de basisschool ingebed en leren kinderen ook meer spelenderwijs fietsen.. In Olomouc is het een aparte voorziening, kinderen worden uit de klassituatie gehaald en gaan een aantal malen naar een oefenterrein om te leren fietsen, maar in de stad zelf zie je geen kinderen fietsen''.


Verder was het voor hem een verrassing te merken dat de gemeente Olomouc al zeker zo ver is met afval scheiden als Veenendaal. ,,Nu willen ze ook plastic gaan scheiden maar dat leeft nog niet zo onder de burgers, vertelde men ons. Misschien kunnen we als partnergemeenten samen een oplossing bedenken''.

Tijdens het bezoek werd ook duidelijk dat ook Olomouc niet aan de verg rijzing ontkomt, een thema dat in Nederland steeds nadrukkelijker in de publicitiet staat. In Olomouc kent men echter geen verpleeghuizen maar ziet men wel aankomen dat er dat soort voorzieningen voor ouderen op termijn nodig zijn. Mogelijk kunnen we Olomouc op dat vlak ook van dienst zijn''.

Ton heeft als lid van de concernstaf van de gemeente bij de organisatieverandering die begin dit jaar plaatsvond de stedenband in zijn takenpakket gekregen. ,,Gedachte daarbij is dat je vanuit de centrale positie van de concernstaf gemakkelijker toegang hebt tot alle afdelingen van de gemeente, waardoor het ook mogelijk wordt om verzoeken vanuit Olomouc sneller af te wikkelen''. Zijn indrukken van het bezoek samenvattend zegt Ton dat hem gebleken is dat er opvallend veel contacten tussen beide plaatsen zijn. ,,Het zou jammer zijn om die te laten verwateren of te laten verdwijnen. Uitwisseling van kennis en ervaring is voor beiden nuttig.. Een stedenband mag dan wel geen absolute noodzaak zijn, maar is wel heel waardevol en ik heb tijdens mijn bezoek aan Olomouc kunnen constateren dat dit geldt voor zeer diverse geledingen in de samenleving’’.