Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc

Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc bevordert de samenwerking tussen personen en organisaties van beide steden.

Welkom op onze site

De stedenband met Olomouc in Tsjechië bestaat ruim 25 jaar. In april 2018 is het 25-jarig jubileum feestelijk gevierd.

In deze tijd van globalisering is het goed om een vriendschapsband met een andere Europese stad te hebben en wij zijn er trots op dat dit met Olomouc is. Tegelijk is het goed dat zoveel mogelijk inwoners van Veenendaal kennis kunnen nemen van wat er ten gevolge van deze stedenband allemaal gebeurt. En al weten we dat al veel meer dan zo’n duizend inwoners reeds in Olomouc zijn geweest, en dat zij er nog vaak contacten hebben, we streven ernaar dat nog meer mensen, en vooral jongeren, hun steentje aan deze stedenband kunnen bijdragen.

In 1993 besloot de gemeenteraad van Veenendaal officieel een stedenband aan te gaan met de Tsjechische stad Olomouc. Een belangrijk argument was toen dat de jonge democratieën in Oost-Europa, die ontstonden na de val van het IJzeren Gordijn ondersteuning verdienden. Uitwisseling van kennis, persoonlijke contacten en zo mogelijk een economische samenwerking waren uitgangspunt.

De Nederlandse gemeenten hebben gezamenlijk ruim 400 banden met buitenlandse steden, waarvan heel veel banden met Oost-Europese steden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Europese Unie en zelfs de Verenigde Naties ondersteunen de stedenbanden.

In 2013 is het Platform Stedenband omgevormd naar een stichting. Dit i.v.m. het wegvallen van de gemeentelijke subsidie en de mogelijkheid om via de stichtingsvorm externe fondsen te werven. De activiteiten worden door de Stichting Stedenband voortgezet en de band tussen de gemeenten Veenendaal en Olomouc blijft in tact.

De Stichting Stedenband Veenendaal-Olomouc beschikt inmiddels over de ANBI-status en uw gift is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

In 2013 bestond de stedenband 20 jaar en dat is gezamenlijk in Olomouc gevierd in juni 2013. Een verslag van de festiviteiten in Olomouc van 6 t/m 8 juni 2013 is te vinden op deze website.

Ook het 25-jarig jubileum is inmiddels in april 2018 in Veenendaal gevierd samen met veel gasten uit Olomouc.

Deze stedenband is bepaald geen eenrichtingsverkeer van Veenendaal naar Olomouc gebleken. De vele contacten met de grote Moravische stad, met haar rijke culturele geschiedenis en haar talloze monumenten en musea zijn ook voor Veenendaal heel waardevol.

Op deze site kunt u informatie vinden over diverse uitwisselingen die plaats hebben gevonden, over de samenstelling van het bestuur van de stichting stedenband, over de doelstelling en over de regeling voor subsidie indien u een uitwisseling overweegt. Maar natuurlijk biedt deze site ook informatie over onze prachtige partnerstad.

Hopelijk vindt u de informatie die u zoekt. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan horen wij het graag van u. Eventuele opmerkingen of vragen helpen ons deze site verder te verbeteren. Uw verzoek om contact te leggen met een soortgelijke groep of instelling zien wij met belangstelling tegemoet.


Logo ANBI

ANBI-status voor de Stichting Stedenband   

Begin 2016 heeft de Stichting Stedenband Veenendaal-Olomouc de ANBI-status aangevraagd en in mei 2016 ook gekregen van de belastingdienst. Dat betekent dat de Stichting Stedenband erkend is als een algemeen nut beogende instelling en dat giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Het rekeningnummer van de Stichting Stedenband Veenendaal-Olomouc is NL59 SNSB 0955 8961 69

Het laatste (financiële) jaarverslag vindt u op de pagina met download informatie.

Stichting Stedenband Veenendaal-Olomouc neemt de privacy van deelnemers aan activiteiten en geïnteresseerden in b.v. onze nieuwsbrief zeer serieus. Daarom hebben we een privacyreglement opgesteld. Dit reglement voldoet aan de eisen die door Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, gesteld wordt. Het privacyreglement is te downloaden op onze pagina met download informatie.