Ontstaan

In 1993 besloot de gemeenteraad van Veenendaal officieel een stedenband aan te gaan met de Tsjechische stad Olomouc. Een belangrijk argument was toen dat de jonge democratieën in Oost-Europa, die ontstonden na de val van het IJzeren Gordijn ondersteuning verdienden. Uitwisseling van kennis, persoonlijke contacten en zo mogelijk een economische samenwerking waren uitgangspunt.

In 2013 is het Platform Stedenband omgevormd naar een stichting. Dit i.v.m. het wegvallen van de gemeentelijke subsidie en de mogelijkheid om via de stichtingsvorm externe fondsen te werven. De activiteiten worden door de Stichting Stedenband voortgezet en de band tussen de gemeenten Veenendaal en Olomouc blijft in tact.

In 2013 bestond de stedenband 20 jaar en dat is gezamenlijk in Olomouc gevierd in juni 2013. Een verslag van de festiviteiten in Olomouc is te vinden op deze website.

Ook het 25-jarig jubileum is inmiddels in april 2018 in Veenendaal gevierd samen met veel gasten uit Olomouc.

In 2023 vierden wij medio september gezamenlijk het 30-jarig jubileum in Olomouc!

Bestuur

Jos
Jos Schilte
Coby
Coby van den Heuvel
Coen
Coen Dijkers
Gertjan
Gertjan van der Kaaden

Algemeen bestuurslid

info@veenendaal-olomouc.nl
Martijn Versteeg
Martijn
Martijn Versteeg

Algemeen bestuurslid

info@veenendaal-olomouc.nl