Vítejte

Na této webové stránce naleznete informace (v nizozemském jazyce) týkající se aktivit a výměn realizovaných v rámci Stichting Stedenband Veenendaal-Olomouc [Nadace partnerských měst Veenendaal-Olomouc].

V roce 1993 Zastupitelstvo města Veenendaal rozhodlo, že oficiálně uzavře partnerství s městem Olomouc v České republice. Důležitým argumentem tehdy bylo, že mladé demokracie ve východní Evropě, které vznikly po pádu železné opony, si zasluhovaly podporu. Výchozími body byly výměna znalostí, osobní kontakty a pokud možno také ekonomická spolupráce. V souvislosti s ukončením finanční podpory ze strany Městského úřadu ve Veenendaalu došlo v roce 2013 k přeměně Het Platform Stedenband [Platforma na podporu partnerství měst] na Stichting Stedenband Veenendaal-Olomouc [Nadace partnerských měst Veenendaal-Olomouc]. Tato nadace pokračuje v aktivitách podporujících partnerství obou měst a jejich přátelský svazek zůstává zachován.

Mezi Olomoucí a Veenendaalem se každý rok realizují různé výměnné aktivity. Patří k nim mimo jiné pracovní stáže studentů Univerzity Palackého v Olomouci ve Veenendaalu, pravidelná setkání příslušníků hasičských sborů obou měst, každoroční účast dvou obyvatel Veenendaalu na Olomouckém půlmaratonu nebo účast několika olomouckých triatlonistů na Triathlon Veenendaal. K četným kontaktům a výměnám dochází také v oblasti kultury. V této souvislosti je třeba zmínit účast výtvarníků a hudebníků z Olomouce na akcích Kunstroute [Umělecká stezka], Beeldend Veenendaal [Výtvarný Veenendaal] nebo Kunstfestival [Umělecký festival] ve Veenendaalu. Jak v Olomouci, tak ve Veenendaalu se také pravidelně konají výstavy.

Pokud máte zájem o nějakou výměnnou aktivitu či o kontakty v Olomouci, budeme rádi, když se nám ozvete. V takovém případě nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy info@veenendaal-olomouc.eu (komunikace v anglickém, německém či nizozemském jazyce).