30-jarig jubileum

Vrijdagmorgen 15 september 2023 om 6.00 uur vertrokken we met 3 busjes vanuit Veenendaal voor de reis van bijna 1100 km naar Olomouc. Het gezelschap bestond uit 6 raadsleden (van 6 verschillende fracties), iemand vanuit de BOV (Bedrijven), bestuursleden van de stedenband en andere betrokkenen van en bij de stedenband.  Na een redelijk voorspoedige reis werden we ’s avonds in Olomouc hartelijk ontvangen door het College van Olomouc, in gezelschap van de Nederlandse ambassadeur in Praag en een aantal relaties van de stedenband uit Olomouc. Ook de college afvaardiging vanuit Veenendaal sloot zich hierbij aan. De Ambassadeur bleek zeer geïnteresseerd in onze Stedenband en vroeg honderduit over de activiteiten en contacten met elkaar.

Zaterdagmorgen vroeg uit de veren, want er stond ons een druk programma te wachten. Op de fiets naar het eerste onderdeel van het programma, het planten van een ‘vriendschapsboom’ door de beide burgemeesters en de ambassadeur in de Botanische Tuinen. Daarna op de fiets naar het grote plein rond het oude gemeentehuis om de officiële opening van de Hollandse Dag te verrichten dan wel bij te wonen. In de vele kraampjes waren producten uit Nederland te proeven of te zien, wijzend op de innige band tussen Olomouc en Veenendaal. Twee musici uit Veenendaal brachten hun klanken op het grote podium en een Veenendaalse kunstenaar gaf een workshop in het portrettekenen. Aan de burgemeester van Olomouc werd een paar Hollandse klompen gegeven, waarmee hij vervolgens over het plein paradeerde en samen met de ambassadeur op de ‘oranje fiets’ poseerde voor de foto. Terwijl de inwoners van Olomouc in grote getale de kraampjes bezochten ging het gezelschap uit Veenendaal met de delegatie uit Olomouc verder op fiets voor een uitgebreide kennismaking met Olomouc, waarbij bezoek gebracht werd aan achtereenvolgens de Artschool, de bibliotheek, Caritas, en de Nederlandse faculteit van de Palacky Universiteit. In de St. Mauritius Basiliek werd een orgelconcert bij gewoond, waarna in de namiddag werd teruggekeerd naar het plein waar de Hollandse Dag nog volop aan de gang was.

’s Avonds vond in het monumentale gemeentehuis het officiële deel van de jubileumviering plaats, met een groot aantal genodigden, waaronder vele personen die eerder een rol speelden in de stedenband tussen Olomouc en Veenendaal. Allereerst mochten de leden van het Veenendaalse College het Boek met eervolle gasten – vanaf de 19e eeuw – tekenen, waarna de officiële toespraken door de beide burgemeesters en de Ambassadeur en het overhandigen van de cadeaus plaatsvonden. Een verrassing was dat  Ali Groebe en Jos Schilte, alsmede Sona Horka – jarenlang de contactpersoon vanuit Olomouc – en Milan Kriz – de vaste tolk binnen de stedenband – allen een oorkonde ontvingen uit handen van de burgemeester van Olomouc voor hun ‘langdurige buitengewone bijdrage aan het opbouwen en versterken van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de steden Olomouc en Veenendaal’! Vervolgens kon het hele gezelschap elkaar ontmoeten en genieten van een heerlijk buffet.

De volgende morgen ging een gedeelte van de Veenendaalse gasten naar een van de vele kerken en woonden daar een dienst bij waarbij volop de bekende liederen in het Tsjechisch werden meegezongen en het hoofd van de Nederlandse faculteit ons de preek alvast vertaald had meegegeven. Daarna vond nog een rondleiding plaats in het prachtige Aartsbisschoppelijk Paleis.   Het laatste deel van de feestelijke viering van de 30 jarige stedenband zou een informeel treffen zijn met de vele contacten uit die 30 jaar en zou plaatsvinden in het milieucentrum Slunakov. Onderweg daarheen werd nog geluncht in een    Bierbrouwerij. Aangekomen bij Slunakov werd een wandeling gemaakt over de Veenendaalsky Allee naar een van de attracties op het terrein, het ‘schip’, een belevingstuin. Terug in het centrum zelf vond de ‘Meet & Greet’ plaats en vele personen troffen elkaar na jaren weer, waarbij de vele ervaringen met elkaar opgedaan werden opgedist. Er werd een heuse quiz gedaan waarbij de beide burgemeesters ieder een team aanvoerde en vragen over het land van de andere partij moest beantwoorden. Foto’s van eerdere activiteiten waren te zien en buiten werd de BBQ bereid en speelden diverse musici, op hun tonen werd tot in de avond gedanst, gezongen en bijgekletst.

Terugkijkend kunnen we zeggen dat het bezoek aan ieders verwachtingen heeft voldaan, er is een interessant programma afgewerkt en de contacten over en weer waren zeer hartelijk. De gasten uit Veenendaal  waren onder de indruk van Olomouc en de ontvangst aldaar. Ze hebben ervaren hoe de stedenband ‘leeft’ in Olomouc en hoezeer er sprake is van een vriendschapsband die je niet zo maar kunt stopzetten. Gekeken gaat worden hoe hier vervolg aan te geven, waarbij de gemeente zelf weer een grotere rol wil gaan spelen en zal bekijken of er, op basis van een plan, wat geldmiddelen beschikbaar kunnen komen.

Jos Schilte

Bestuur

Jos
Jos Schilte
Coby
Coby van den Heuvel
Coen
Coen Dijkers
Gertjan
Gertjan van der Kaaden

Algemeen bestuurslid

info@veenendaal-olomouc.nl
Martijn Versteeg
Martijn
Martijn Versteeg

Algemeen bestuurslid

info@veenendaal-olomouc.nl