Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc

Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc bevordert de samenwerking tussen personen en organisaties van beide steden.

Stichting Stedenband

Om de doelstellingen van de Stedenband te kunnen verwezenlijken is de Stichting stedenband Veenendaal – Olomouc opgericht. Deze stichting is de opvolger van het Platform Stedenband en heeft onder meer de volgende taken gekregen:

  • Het peilen van behoeften die leven bij de bevolking van Veenendaal en Olomouc en deze waar mogelijk om te zetten in concrete activiteiten.
  • Het verkrijgen en beheren van financiële middelen.
  • Het bevorderen en afstemmen van contacten tussen groeperingen uit Veenendaal en Olomouc.
  • Het bevorderen van samenwerking en het onderhouden van contacten met relevante organisaties.

De Stichting stedenband Veenendaal - Olomouc bestaat uit maximaal 8 leden die allen diverse geledingen van de Veenendaalse samenleving vertegenwoordigen.

U kunt de leden van de stichting via ons email adres bereiken:

info@veenendaal-olomouc.eu


De leden van de stichting in Veenendaal zijn:

  • Jos Schilte - voorzitter, algemeen
  • Ali Groebe - vice-voorzitter
  • Coby van den Heuvel - secretaris ai en PR
  • Coen Dijkers - penningmeester
  • Dick Roodbeen - politiek
  • Anne-Marie Roodbeen - algemeen lid

Verder vindt u op deze site informatie over de bijdrageregeling. Hierin kunt u vinden of u of uw vereniging of instelling in aanmerking kan komen voor subsidie wanneer u naar Olomouc gaat of gasten uit Olomouc ontvangt.


Overige gegevens:

Statutair postadres: State 25 3902CP Veenendaal

Oprichtingsdatum: 18 juli 2013

Nummer KvK: 58415033

RSIN / fiscaal nummer: 853030455

Internetadres URL: www.veenendaal-olomouc.eu

www.facebook.com/stedenbandveenendaalolomouc

Het rekeningnummer van de Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc is NL59 SNSB 0955 8961 69

Ondertekening van de statuten op 18-7-2013 bij notaris Ottens. Vlnr: Dirk Vroonland (oud-penningmeester), notaris Ottens, Jos Schilte (voorzitter) en Simone Iglesias (voormalig secretariaat). De Stichting Stedenband is de opvolger van het Platform Stedenband uit 1993.