Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc

Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc bevordert de samenwerking tussen personen en organisaties van beide steden.

20-jarig jubileum 2013

Van 6 tot 8 juni 2013 is in Olomouc het 20-jarig jubileum van de stedenband tussen Veenendaal en Olomouc gevierd. 
Ruim 20 Veenendalers (waaronder 5 raadsleden) waren naar Olomouc afgereisd om dit feit daar te vieren. Deze viering viel samen met de stadsfeesten van Olomouc. Deze stadsfeesten hebben een historisch karakter en worden opgeluisterd met o.a. een historische optocht, muziek in het centrum en een concert in het theater.

Op 6 juni werd de delegatie uit Veenendaal ontvangen op het stadhuis van Olomouc. Burgemeester Novotny benadrukte in zijn speech nog eens het belang van de stedenband en herinnerde aan de vele contacten tussen inwoners van beide steden. Ook het feit dat Olomouc op veel terreinen informatie uit Veenendaal heeft kunnen gebruiken en Veenendaal van de cultuur van Olomouc heeft kunnen proeven werd door hem benadrukt.

Op de Palacky Universiteit informeerde Wilken Engelbrecht over de activiteiten van de afdeling Neerlandistiek en de stages in Nederland en België die voor de studenten Nederlands worden georganiseerd om hun taalvaardigheid verder te verbeteren.

In Slunakov (het milieucentrum waar de hele groep verbleef) vertelde Michael Bartos (directeur milieucentrum) over de nieuwe plannen met het centrum. Plannen om de omgeving van het centrum nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers, terwijl de dagelijkse schoolbezoeken overigens onverminderd door blijven gaan. Slunakov ligt in een natuurgebied aan de rivier de Morava. In 1997 was het waterpeil in deze rivier zo hoog, dat delen van Olomouc overstroomden. Het Platform stedenband nam toen samen met de gemeente het initiatief voor een grote hulpactie. Later zijn plannen gemaakt om de kans op overstomingen te verminderen en werd een natuurgebied bij Olomouc bestemd al overloopgebied voor de rivier. In dit gebied werd de Veenendaal Allee aangelegd, waarlangs in 2003 door bezoekers uit Veenendaal samen met inwoners van Olomouc de bomen werden geplant. Weer enkele jaren later verrees hier het natuurcentrum Slunakov.

Tijdens het bezoek in 2013 vond ook een processie vanuit de Mauritius kerk plaats gecombineerd met een historische optocht. Op verzoek van de burgemeester liepen ook alle Veenendaalse bezoekers in deze optocht mee.

Tijdens het bezoek werd door Jos Schilte aan Michael Bartos van Slunakov een cheque overhandigd om een aantal kunstwerken te kunnen aanschaffen ter verdere verfraaiing van het gebouw. 

Op de laatste dag van het bezoek werd er bij Flora in het park een aantal bloemperken aangelegd. De Veenendaalse delegatie assisteerde hier bij het planten van de bloemen en ook hier werd een cheque overhandigd, waarmee de aanschaf van de planten bekostigd kon worden. Een van de bloemperken wer aangeplant met stroken rode, witte en blauwe planten en was dan ook heel toepasselijk het Nederlandse perk genoemd.

Burgemeester Novotny in de koets 

aan het begin van de processie

De processie op weg naar de Mauritiuskerk

Bloemen planten op het terrein van Flora

Jubileum stedenband gevierd tijdens stadsfeesten in Olomouc
(Overgenomen artikel uit Radnici Listy, de officiële info van Olomouc)


Op vrijdag 7 juni begon een driedaagse viering van de patroonheilige, St. Pauline. Deze viering wordt gekenmerkt door traditie en geschiedenis, maar er vinden ook concerten van hedendaagse muziek plaats, er zijn toneelvoorstellingen, er is animatie voor kinderen en er zijn eetstalletjes  met regionale specialiteiten. Dit 3-daagse programma domineerde het Boven-plein en Smetana. Ter ere van de beschermheilige van de stad vond er op vrijdagavond een processie plaats waaraan stadsambtenaren, hoogwaardigheidsbekleders, universiteitsmedewerkers, kerkelijke medewerkers en militairen in historische kostuums aan deelnamen.

Zijn allereerste Majk geslaagd om de stad te verdedigen. Voordat de klok op de Boven-plein duurde van mei Dag-ho tot 26 kan, wanneer zij omvergeworpen vrijwilligersbrandbestrijders.

Het 41e jaarlijkse Festival van zang vulde opnieuw de straten. De beste koren uit de hele wereld presenteren hun kunst aan het lokale publiek niet alleen in het Boven-plein, maar ook in de lokale concertzalen en kerken.

Aan het begin van mei en juni bezochten vertegenwoordigers de school en kunst verenigingen uit de Duitse zusterstad van Nördlingen om beter kennis te maken met de plaats waar twintig jaar een succesvolle samenwerking mee is. Er werden ongeveer twintig gasten verwelkomd in het Stadhuis door wethouder Eva Machová.

Dit najaar is het 20 jaar geleden dat de stad Olomouc ook contacten heeft gelegd met het Nederlandse Veenendaal. Deze belangrijke mijlpaal werd in Olomouc gevierd in aanwezigheid van raadsleden, de leden van het platform en Veenendalers, die in de afgelopen jaren actief betrokken waren bij de samenwerking. Naast de officiële bezoeken was er een festiviteit op een jachthuis in Horce van Moravië en vertegenwoordigers van beide steden hebben ook deelgenomen aan de beplanting van veenendaalské groen aan het eind van de belangrijkste straat in het Smetana Park.


Verslag geschreven door Wilrik van ’t Noordende (raadslid CDA) over het bezoek aan Olomouc 

Begin juni is een grote delegatie uit Veenendaal op bezoek geweest in Olomouc, in het kader van het 20-jarig jubileum van de stedenband. Ook ik was daarbij, bij deze een korte sfeerimpressie van dat bezoek. Een bezoek dat ik zou willen beschrijven als een bezoek van uitersten. Uitersten wat betreft afstand en taal, maar ook uitersten wat betreft historie en cultuur. 

Ook het programma bevatte allerlei uitersten. Er waren formele punten zoals ontvangsten op de Universiteit en het gemeentehuis, maar ook informele activiteiten zoals een barbecue bij een jachthut. Er waren culturele activiteiten zoals het bezoek aan het koetsenmuseum, maar ook sportieve activiteiten zoals fietsen en raften in de natuur rondom Olomouc. We hebben meegelopen in een processie, maar ook bloemen geplant in een park in Olomouc. We zijn naar een concert van Wagner geweest, maar hebben ook gedanst op de muziek van lokale muzikanten.

 Het grootste uiterste was echter het uiterste tussen de hartelijkheid in Olomouc en de kilheid in Veenendaal. Ondanks de manier waarop in Veenendaal de discussie rondom de stedenband is verlopen, is men in Olomouc nog steeds enthousiast en vriendelijk. Ik hoop dat de reis die we gemaakt hebben een aanzet is om de stedenband, op een hedendaagse manier, nieuw leven in te blazen. Er zijn nog zoveel uitersten te ontdekken, er is nog zoveel van elkaar te leren!

WebRep
 
currentVote
 
 
noRating
noWeight