Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc

Stichting Stedenband Veenendaal - Olomouc bevordert de samenwerking tussen personen en organisaties van beide steden.

Inspraak 2012

Op 6 september 2012 heeft Jos Schilte (voorzitter van het Platform Stedenband) gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid in een commissie van de gemeenteraad om te reageren op het collegebesluit over het beëindigen van de stedenband met Olomouc. De uitgesproken tekst vindt u hieronder.

 
Geachte voorzitter en raadsleden,
 
Ik denk niet dat het eerder gebeurd is dat een besluit van B&W zo ver over de grens tot reactie leidde. In de gemeentehuizen van Luzern (Zwitserland), Tampère (Finland) en Nördlingen (Duitsland) hebben ze er met verbazing kennis van genomen. Zij waren al enigszins jaloers op de innnige stedenband die Olomouc met Veenendaal had en zien nu kans hun band verder te verstevigen. En zelfs in China, van waaruit al enige tijd geprobeerd wordt een stedenband met Olomouc aan te knopen gloort er weer hoop!
 
In Olomouc zelf is men erg teleurgesteld, juist nu de taal steeds minder een belemmering is, Veenendaal participeert in het grotere Food-Valley, en onlangs nog Veenendaalse wethouders- toen Olomouc interesse in hun projecten toonde- spraken over “verrijkende contacten”. En niet te vergeten dat ook de jongeren onderling opbouwende contacten kregen.
 
Voor de grote Nederlandse faculteit van de Palacky-universiteit is het lastig als er geen relatie met een Nederlandse stad is, ook al zijn er weinig stagemogelijkheden geboden, er gebeurde altijd wel iets waardoor de studenten in de praktijk konden oefenen en ervaren of hun niveau (en dat moet in 4 semesters!) goed was.
 
Helaas gaat de discussie over de stedenband steeds over financiën en wordt ook nu weer genoemd dat omdat er zo op Veenendaalse instellingen moet worden gekort deze post onverantwoord is. Maar aangeboden is zelfs om de structurele subsidie aan het platform stop te zetten in ruil voor een “uitstralen dat de gemeente belang hecht aan de stedenband met Olomouc”. Want juist door dit gebrek aan uitstraling van de gemeente is het niet mogelijk gebleken draagvlak te vergroten en was het voor platformleden bijna onmogelijk partijen te enthousiasmeren, en opvolgers te zoeken.
 
Ook in Tsjechië zelf hecht men er aan dat bij een stedenband de gemeente een belangrijke rol speelt, zelfs al is het uitbesteed aan een stichting.
Uw raad heeft in 1993 de overeenkomst om een stedenband aan te gaan, gesloten. Persoonlijk denk ik dat Olomouc zich nog lang met Veenendaal in vriendschap verbonden voelt, maar dat zal erg lastig zijn als het van één kant komt.