Nieuws van 30-09-15

Thema:

Jongeren Onderwijs Uitwisselingen

Studentes uit Olomouc volgen stage in Veenendaal

“Studenten uit partnerstad Olomouc zoeken stageplaats in Veenendaal”

Met deze zin heeft de stedenband zich in de laatste jaren herhaaldelijk tot bedrijven en instellingen in Veenendaal gericht. Ook in de kranten hebben wij meermaals een oproep gedaan. Het gaat om studenten die Nederlands studeren aan de universiteit van Olomouc. En dit jaar is dat voor de tweede maal gelukt. Vorig jaar waren er twee stageplaatsen bij Patrimonium Woonstichting en bij de bibliotheek. Dit jaar zijn er zelfs 4 stageplekken beschikbaar.

Deze plekken zijn gevonden bij Patrimonium Woonstichting, waar de stagiair (op kantoor of op locatie) contact heeft met de huurders en bijkomende administratieve taken regelt;

bij de Openbare bibliotheek Veenendaal, waar naast het uitlenen van boeken ook contact met bezoekers via de informatiebalie (VVV) zal zijn en er een bijdrage aan de activiteiten van de Cultuurfabriek Veenendaal wordt geleverd;

bij de Stichting Promotie Veenendaal waar de stage als hoofddoel heeft het promoten van Veenendaal;

en bij IW4 met als taak het assisteren van mensen met een lichamelijk/verstandelijk handicap bij het zoeken en verstrekken van een baan.

Patrimonium stelde vorig jaar een appartementje beschikbaar in de flat aan de Stadhouderslaan die niet meer verhuurd werd omdat de flat zou worden afgebroken. Met de Stichting Stedenband is er toen een gezellige ruimte van gemaakt waar het goed vertoeven was voor de twee studenten. Zij waren eerder uit sollicitatiegesprekken – via Skype gevoerd – met zo’n 15 studenten, uitgekozen. Ook dit jaar is er voor de 4 studenten weer een geschikte woonruimte gevonden aan de Pollux.

Naast Veenendaal heeft de Palacky Universiteit ook stages gevonden in Ter Aar, Oosterbeek en Diest(België). De stages vinden allemaal plaats van 15 juni t/m 13 september 2015 en worden mogelijk gemaakt middels een subsidie van het Erasmus fonds.

Op de Palacky Universiteit wordt de lat hoog gelegd. De stages zijn uitsluitend bestemd voor 4 uitstekende studenten 2e studiejaar (evt. 3e t/m 5e studiejaar) volgens hun docent.

Na een aantal sollicitatiegesprekken gevoerd via Skype met de diverse kandidaten werden Olga Vašková, Jana Pajerská, Kristina Pajerová en Adriana Bernátová geselecteerd voor de functies. (van links naar rechts op de foto).

Samen met de atleten uit Olomouc maakten de stagiaires een kanotocht over de Grift.

Voor hun terugkeer naar Olomouc ontvingen de stagiaires van kaashandel Van Beek ieder een stuk kaas.

Drie maanden hebben de stagiaires fietsen mogen lenen van Methorst Ellekoot. Hier werden deze weer teruggebracht.