Mogelijk foto-expositie Fluwelen Revolutie naar Veenendaal

Het Platform Stedenband Veenendaal-Olomouc gaat bekijken of er in oktober 2011 een foto-expositie van de fotograaf Petr Zatloukal naar Veenendaal kan komen. De foto’s zouden dan enige tijd ergens in Veenendaal uitgestald moeten worden. Een locatie is nog niet bekend. De opening van de expositie zou in een weekeinde moeten vallen, waarin er meer activiteiten rond de Stedenband tussen Veenendaal en het Tsjechische Olomouc georganiseerd worden.

Dat hebben platformvoorzitter Jos Schilte en Ton Westerhof (contactpersoon namens de gemeente in het platform), die onlangs in Olomouc waren, afgesproken.

De expositie bestaat uit zo’n honderd foto’s (formaat 33 x 48), die een goed beeld geven van de omwenteling in Olomouc in 1989-1990. Tijdens deze Fluwelen Revolutie verloren de communisten de macht en werd Tsjechoslowakije een democratie. Bij deze gebeurtenissen speelden ook in de partnerstad van Veenendaal de studenten een belangrijke rol.

,,Zij waren de motor van het verzet. Ze bezetten gebouwen, gingen de straat op met vlugschriften en spandoeken. Ze verwijderden communistische leuzen en rode sterren. Een aantal is zelfs naar Praag gereisd om te zorgen dat de dissident Vaclav Havel president werd’’, aldus de fotograaf. Zijn foto’s geven de loop van de gebeurtenissen treffend weer. De expositie was al in diverse landen, zoals in Amerika, te zien en er is ook een fotoboek van gemaakt, dat al een tweede druk beleefde. De bijschriften zijn alleen in het Tsjechisch. Schilte: ,,Dat betekent dat er Nederlandse teksten moeten komen. Het lijkt mij ook goed om de expositie in een breder kader te zetten, zodat het de kijker duidelijk wordt hoe belangrijk die omwenteling was’’.

Foto: Fotograaf Zatloukal met enkele van de foto’s, die hij maakte en die wellicht in 2011 in Veenendaal te zien zijn.

Stage

Verder gaat het platform bekijken of er bij Veenendaalse bedrijven en bij de gemeente stageplaatsen zijn voor studenten uit Olomouc, die de colleges zakelijk Nederlands aan de Palacky Universiteit volgen. Wilken Engelbrecht en Milaz Kriz, resp. hoofd en plaatsvervangend hoofd van de faculteit neerlandistiek hebben daarom gevraagd. Kriz: ,,We hebben zo’n stage-project in Vlaanderen, waar drie studenten aan mee doen en dat loopt heel goed. De studenten leren daar veel’’.

Het gaat om een stage van drie maanden en de deelnemers moeten zeer gemotiveerd zijn, zodat zowel zij als het bedrijf of de instantie waar ze werken, er baat bij hebben. ‘’We streven naar een win-win situatie. Daarom zoeken we voor deze stages meestal tweedejaars-studenten, die tot de beste van hun groep behoren en die nog nooit in Nederland waren’’, aldus Milan. Er wordt geprobeerd om in juni 2011 te beginnen. Westerhof, ambtenaar bij de concernstaf van de gemeente Veenendaal, zal dit verzoek bij zijn werkgever aankaarten.

Rembrandt College

Schilte en Westerhof hebben ook gesproken met directeur Capka van het Cajskovskeho Gymnasium. Hij pleit voor een jaarlijkse uitwisseling van leerlingen van zijn onderwijsinstelling met het Rembrandt College. ,,Ik denk dat het goed is als leerlingen uit Olomouc enVeenendaal elkaar leren kennen’. Die uitwisseling tussen beide scholen is er wel geweest, maar wat in het slop geraakt. Capka zou graag een nieuwe start maken.

Het gymnasium in Olomouc telt zeshonderd leerlingen. De directeur denkt dat er financiele ruimte is voor vijftien tot twintig jongelui per keer. ,,Dan hoop ik dat ze bij gastgezinnen kunnen logeren, anders wordt het voor ons te duur’’. Schilte merkte op dat het kostenaspect ook voor het Rembrandt niet onbelangrijk is.,,Ik denk dus dat vooraf duidelijk moet worden wie wat betaalt’’.

Met vertegenwoordigers van de gemeentelijke afdeling voor economische ontwikkeling van Olomouc is gesproken over een in november 2010 te houden internationale conferentie voor regionale KvK’s, waar Olomouc partnersteden heeft. Doel is het leggen van contacten en uitwisseling van informatie. In de partnerstad zou men graag zien dat ook Veenendaal deelneemt aan deze conferentie. Omdat het kort dag is wordt in juli besloten of deze conferentie doorgaat.