Nieuws van 08-09-14

Thema:

Olomouc Uitwisselingen

Brandweer ontvangt collega’s uit Olomouc

Tussen de brandweerpost Veenendaal en de brandweer van Olomouc in Tsjechië bestaat al 19 jaar een vriendschapsband. In 1995 heeft een delegatie van de brandweer Veenendaal voor het eerst een bezoek gebracht aan Olomouc. Sindsdien zijn er over en weer diverse bezoeken geweest.

Van 2 tot 6 september hebben Tsjechische brandweerlieden een bezoek aan Veenendaal gebracht. Dit bezoek was begin dit jaar al aangekondigd.  In het voorjaar zijn we gestart met het opstellen van een programma.  We hebben geprobeerd een zo’n gevarieerd mogelijk programma aan te bieden waarin, naast de brandweer aspecten (voor de uitwisseling van ervaringen en (nieuwe) technieken) ook voldoende culturele onderwerpen aan bod komen. Op basis van onze eigen waarnemingen en de reacties van de onze Tsjechische collega’s kunnen stellen dat we hierin geslaagd zijn.

Aan een dergelijk bezoek zijn vanzelfsprekend kosten verbonden. Als tegemoetkoming hierin hebben we een subsidie ontvangen van de Stichting stedenband Veenendaal- Olomouc. De afspraak met de Stichting was dat we na afloop een eind verantwoording zouden overleggen. Een onderdeel hiervan is een verslag van het bezoek dat u hierbij aantreft. De activiteiten worden per dag kort beschreven, voorzien van enkele foto’s.

Dinsdag 2 september:

De vertegenwoordiging van de brandweer Olomouc bestond dit jaar uit Karel Kolaric (algemeen directeur/ commandant van de regio Olomouc). Vladimira Hacsikova (communicatie), Jiri (George) Osyka (preparatie) en Tomas Navratil (materieel en voertuigen). Met wat vertraging door een file, net voor Arnhem, kwamen ze na een reis van 12 uur, omstreeks 19.00 uur aan op de kazerne aan de Industrielaan. Na het welkomstdiner bij Zeldzaam zijn we naar de brandweerkazerne gegaan. Omdat het oefenavond was, waren de meeste Veenendaalse brandweerlieden hier ook aanwezig en werd er onder het genot van een drankje nader kennis gemaakt en werden er herinneringen opgehaald. Hierbij waren ook de twee studenten-Nederlands (Dita en Martina) van de universiteit Olomouc aangeschoven die zich als tolk / vertaler nuttig konden maken. Dita en Martina hebben deze taak ook tijdens de volgende dagen van het bezoek op zich genomen.

Woensdag 3 september:

Na het ontbijt was de delegatie te gast bij burgemeester Wouter Kolff van Veenendaal. Daar werden de vriendschappelijke banden tussen Veenendaal en Olomouc aangehaald en werd er een foto gemaakt op het bordes van het Gemeentehuis en bij de vriendschapsboom bij het Gemeentehuis. De vriendschapsboom is in 2008 aan Veenendaal geschonken door de burgemeester van Olomouc en in 2012 op deze plaats geplant door de locoburgemeester van Olomouc.

Na het bezoek aan de burgemeester zijn we vertrokken naar het Veenendaalse bedrijf NN Netherlands. Door dit bedrijf (voorheen SKF) worden sinds 1956 onderdelen voor kogellagers (rollagers) gefabriceerd. Na een korte presentatie in de kantine kregen we een rondleiding door de productiehallen waar we konden zien hoe uit stalen draden met de bewerkingen  knippen, persen, knippen, harden en slijpen de rollagers worden gefabriceerd.  De brandveiligheidsvoorzieningen in het bedrijf (brandmeldsysteem, de blusgasinstallaties e.d.) kregen hierbij vanzelf ook de nodige aandacht.

Op het middag programma stond de natuurbrandbestrijding, zoals deze door de VRU wordt aangepakt. Na de lunch arriveerde we om 14.00 uur op de brandweerpost Zeist. Omdat deze post ook is voorzien van een autowerkplaats, een grote ademlucht werkplaats en een distributieafdeling voor brandweerbenodigdheden zijn we hier gestart met een rondleiding en uitleg over de VRU-organisatie. Daarna werd aan de hand van een film en een presentatie uitgelegd hoe de VRU zich heeft voorbereid op de bestrijding van natuurbranden. Doordat ons land veel dichter is bebouwd en intensiever wordt gebruikt zijn de risico’s  hier van een andere orde dan in Tsjechië. Te midden van de natuur hebben we hier meer kwetsbare objecten per ha (zorgingsinstellingen, campings, woningen) dan in Tsjechië. Toegelicht is hoe onze organisatie is ingericht en welke preparatieve voorzieningen (bluswatervoorzieningen, (digitaal) kaartmateriaal etc.) we hebben getroffen om de risico’s te beperken. Een belangrijk onderdeel hierin is een systeem dat wordt gebruikt om midden in de natuur snel over voldoende bluswater te kunnen beschikken.  Dit systeem, (nu nog) uniek voor Nederland, bestaat uit pompen en waterreservoirs van 6,12 en 24 kubieke meter en is ruim een jaar geleden operationeel geworden. Na de presentatie zijn we vertrokken naar de Leusder hei waar het materieel is gedemonstreerd. Weer terug in Veenendaal hebben we het dagprogramma afgesloten met een fietstocht in de omgeving van Veenendaal.

Donderdag 4 september

Het thema van deze dag was cultuur en historie. Na het ontbijt (dat iedere dag op de kazerne werd verzorgd) zijn we afgereisd naar Utrecht alwaar we het spoorwegmuseum hebben bezocht. Tijdens het bezoek dat ca. 3 uur duurde hebben onze Tsjechische gasten en wijzelf natuurlijk ook kunnen genieten van 175 jaar spoorwegen in Nederland. We hebben ons vergaapt aan prachtige stoomlocomotieven, de eerste elektrische locomotieven, complete historische treinstellen (o.m. van het koninklijk huis en de voormalige PTT) en alle bijkomende techniek zoals een echt seinhuis voor de bediening van seinen en wissels. Ook de spectaculaire attractie “de Vuurproef”, waarmee je als bezoeker wordt meegenomen op een reis door twee eeuwen treingeschiedenis, was een geweldige belevenis. Kortom een bezoek dat de moeite waard was.

In de namiddag stond een bezoek gepland aan de Cultuurfabriek. Onderweg naar het Kees Stipplein hebben even een uitstapje gemaakt naar de parkeergarage  onder het Tricotage gebouw. Onze Tsjechische collega’s waren geïnteresseerd in de toegepaste brandveiligheidsvoorzieningen (de sprinkler, het ventilatiesysteem de stijgleidingen en het C-2000 communicatiesysteem)  in ondergrondse gedeelte. Gebleken is dat voor dergelijke gebouwen in Tsjechië soortgelijke normen gelden en dat de voorzieningen redelijk overeenkomen.

In de Cultuurfabriek aangekomen kregen we een rondleiding in het Viseum. Aan de hand van allerhande voorwerpen, foto’s en maquettes werd het ontstaan en de historie van Veenendaal toegelicht. Dat Veenendaal haar naam dankt aan de turfwinning die begon in de 16e eeuw, en in de 19e eeuw door de sigaren- en wolindustrie snel doorgroeide naar een Industriestad was een openbaring voor onze Tsjechische gasten.

Aan het eind van de middag hebben de gasten nog een bezoek gebracht aan het winkelcentrum om een aantal souvenirs/boodschappen in te kopen voor het thuisfront.

‘s Avonds heeft Peter de Kruiff, vrijwilliger bij de post Veenendaal en in het verleden werkzaam bij de Ritmeester Sigarenfabriek, een workshop sigaren maken verzorgd. Na een demonstratie van zijn kant werd iedereen in de gelegenheid gesteld zelf een sigaar te fabriceren.

Vrijdag 5 september

Om 09.00 uur, na het ontbijt zijn we vertrokken naar Rotterdam voor een bezoek aan de Wereldhaven dagen. Aangekomen op de Wilhelminakade  zijn we gestart met een bezichtiging van het fregat de Karel Doorman van de Koninklijke Marine. In de haven waren diverse bedrijven en organisaties te vinden die zich presenteerden met demonstraties.

’s Middags werden we met een bus naar TEAM Terminal gebracht voor een rondleiding. TEAM Terminal is een van de grootste olie-op en overslagbedrijven in het Rotterdamse Europoortgebied met Esso, BP en Aramco als aandeelhouders. Per jaar voeren 250 olietankers hier ruwe olie aan die in de 33 enorme tanks met een totale inhoud van ca 2.800.000 m3 wordt opgeslagen, gemengd en verpompt naar raffinaderijen in het Europoortgebied en Antwerpen.

Naast een bezoek aan de controlekamer waar het gehele proces wordt aangestuurd konden we ook een kijkje nemen in één van de opslagtanks die opdat moment werd gerenoveerd. Een unieke gelegenheid om een keer een kijkje te kunnen in zo’n enorme opslagtank. Ook de stationaire schuimblusinstallaties/ blusmonitoren waren voor ons als brandweerlieden het bezichtigen waard.

Na het bezoek aan de olieterminal hebben na het nuttigen van een broodje nog een kort bezoek gebracht aan het strand bij Hoek van Holland. Na het happen van een haring zijn we weer afgereisd naar Veenendaal. Samengevat een leerzame en leuke dag.

Zaterdag 6 september

Op deze dag moesten we nog iets vroeger op staan als op voorgaande dagen. Omdat onze gasten om 07.00 uur wilden vertrekken zaten we al om 06.00 aan het ontbijt. Na het smeren van een aantal broodjes voor onderweg en het nemen van afscheid, zijn Karel, Vladka, George en Tomas stipt 07.00 vertrokken. Om 17.00 ontvingen het bericht dat ze Olomouc waren aangekomen.