Nieuws van 30-05-14

Thema:

Uitwisselingen

Ambtenaren zorg uit Olomouc op bezoek in Veenendaal

Half mei 2014 brachten drie ambtenaren uit onze partnerstad Olomouc een bezoek aan Veenendaal. Medewerkers van de afdeling sociale zaken waren bijzonder geïnteresseerd in met name het ouderenbeleid in Veenendaal. Omdat we in Nederland midden in een overgangsfase zitten van overheveling van een aantal Rijksbeleidsterreinen naar de gemeenten, begon het werkbezoek met een uitleg over de nieuwe participatiewet. Dit gebeurde op het Veenendaalse gemeentehuis, waar later ook een bezoek gebracht werd aan het WMO loket.

Verder werden “Veens Centrale Informele Zorg en Vrijwilligers”, de nieuwe welzijnsstichting “Veens”, woonzorgcentrum “Over het Spoor,” het dagactiviteitencentrum “De Oase” en het verzorgingshuis “De Engelenburgh” bezocht, waar letterlijk een kijkje in de keuken werd genomen.
De mensen uit Olomouc kregen in “De Engelenburgh” een smakelijke, oer-Hollandse maaltijd, hete bliksem, voorgeschoteld, tegelijkertijd met de bewoners van het centrum. Ook daar kregen we te horen dat de rol van vrijwilligers steeds belangrijker wordt.
De mensen uit Olomouc hebben hun ogen uitgekeken in de ouderenwinkel aan de Prins- Bernhardlaan: scootmobiels, rollators, sta-opstoelen, een strijkijzer wat omhoog veert als je het loslaat en nog veel meer handige hulpmiddelen.
Het was een bijzonder bezoek voor de mensen uit Olomouc. In Tsjechië zijn uiteraard ook tehuizen voor ouderen ,maar over het algemeen gaan ouderen bij hun kinderen wonen als ze te oud worden om voor zichzelf te zorgen. Ook het inzetten van vrijwilligers is daar een vrijwel onbekend fenomeen. We waren erg blij met de grote gastvrijheid van de bezochte instellingen.

Er werd daarna een bezoek gebracht aan het verpleeghuis “De Meent”. Daar werd o.a. verteld hoe belangrijk de rol van de 350 vrijwilligers is. Ondanks dit hoge aantal vertelde Wilma van Beem dat ze nog meer vrijwilligers konden gebruiken.

Ook werd het nieuwe project “De Koekoek” bezocht.