Nieuws van 29-05-17

Thema:

Olomouc Uitwisselingen Veenendaal

In 1995 was het eerste contact een bezoek van de brandweer Veenendaal aan Olomouc en sindsdien is er jaarlijks contact, waarbij men elkaar om beurten bezoekt.

Dit keer was het de beurt aan de brandweerlieden van Olomouc om ons een bezoek te brengen. Na hun aankomst op 16 mei hebben de gasten uit Olomouc nader kennis kunnen maken met de brandweerlieden van de post Veenendaal die vanwege de wekelijkse oefenavond op de kazerne waren.

De volgende dag werd gesproken over de aanbesteding van de nieuwe tankautospuiten voor de Veiligheidsregio Utrecht. Aan de hand van een presentatie werd onder meer uitgelegd hoe de aanbestedingsprocedure is verlopen en voor welk type voertuigen uiteindelijk is gekozen. Aansluitend zijn de vertegenwoordigers van de brandweer Olomouc op het gemeentehuis officieel ontvangen door burgemeester Wouter Kolff. De burgemeester memoreerde de hechte band tussen beide brandorganisaties sinds 1995 en dat volgend jaar het 25-jarig jubileum van de stedenband wordt gevierd in Veenendaal, waarbij ook vertegenwoordigers van brandweer Olomouc zijn uitgenodigd.

Het middagprogramma bestond uit een bezoek aan het Stoomgemaal de Tuut in Appeltern. Hierbij werd uit de doeken gedaan op welke manier het Land Van Maas en Waal in de vorige eeuw droog werd gehouden.

Bij terugkomst op de kazerne waren een aantal medewerkers van de hulpverleningsorganisatie van ProRail aanwezig met hun materieel. Door middel van een presentatie werd uitgelegd op welke manier zij werken bij treinongevallen.

Het laatste deel van het programma op die dag was een fietstocht over de Utrechtse Heuvelrug van Prattenburg naar het Berghuis in Amerongen.

De dag daarop is een bezoek gebracht aan Dishman Veenendaal en aan het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

De voorlaatste dag van het bezoek ging naar het Openluchtmuseum in Arnhem en vervolgens naar de brandweer van Nijmegen om de nog nagenoeg nieuwe blusboot in de Nijmeegse haven te bezichtigen.

Op de laatste dag zijn de gasten na het gezamenlijke ontbijt op de brandweerkazerne weer vertrokken richting Olomouc.