20-jarig jubileum Stedenband Veenendaal – Olomouc

Van 6 tot 8 juni 2013 is in Olomouc het 20-jarig jubileum van de stedenband tussen Veenendaal en Olomouc gevierd.

Ruim 20 Veenendalers (waaronder 5 raadsleden) waren naar Olomouc afgereisd om dit feit daar te vieren. Deze viering viel samen met de stadsfeesten van Olomouc. Deze stadsfeesten hebben een historisch karakter en worden opgeluisterd met o.a. een historische optocht, muziek in het centrum en een concert in het theater.

Op 6 juni werd de delegatie uit Veenendaal ontvangen op het stadhuis van Olomouc. Burgemeester Novotny benadrukte in zijn speech nog eens het belang van de stedenband en herinnerde aan de vele contacten tussen inwoners van beide steden. Ook het feit dat Olomouc op veel terreinen informatie uit Veenendaal heeft kunnen gebruiken en Veenendaal van de cultuur van Olomouc heeft kunnen proeven werd door hem benadrukt.

Op de Palacky Universiteit informeerde Wilken Engelbrecht over de activiteiten van de afdeling Neerlandistiek en de stages in Nederland en België die voor de studenten Nederlands worden georganiseerd om hun taalvaardigheid verder te verbeteren.

In Slunakov (het milieucentrum waar de hele groep verbleef) vertelde Michael Bartos (directeur milieucentrum) over de nieuwe plannen met het centrum. Plannen om de omgeving van het centrum nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers, terwijl de dagelijkse schoolbezoeken overigens onverminderd door blijven gaan. Slunakov ligt in een natuurgebied aan de rivier de Morava. In 1997 was het waterpeil in deze rivier zo hoog, dat delen van Olomouc overstroomden. Het Platform stedenband nam toen samen met de gemeente het initiatief voor een grote hulpactie. Later zijn plannen gemaakt om de kans op overstomingen te verminderen en werd een natuurgebied bij Olomouc bestemd al overloopgebied voor de rivier. In dit gebied werd de Veenendaal Allee aangelegd, waarlangs in 2003 door bezoekers uit Veenendaal samen met inwoners van Olomouc de bomen werden geplant. Weer enkele jaren later verrees hier het natuurcentrum Slunakov.

Tijdens het bezoek in 2013 vond ook een processie vanuit de Mauritius kerk plaats gecombineerd met een historische optocht. Op verzoek van de burgemeester liepen ook alle Veenendaalse bezoekers in deze optocht mee.

Tijdens het bezoek werd door Jos Schilte aan Michael Bartos van Slunakov een cheque overhandigd om een aantal kunstwerken te kunnen aanschaffen ter verdere verfraaiing van het gebouw.

Op de laatste dag van het bezoek werd er bij Flora in het park een aantal bloemperken aangelegd. De Veenendaalse delegatie assisteerde hier bij het planten van de bloemen en ook hier werd een cheque overhandigd, waarmee de aanschaf van de planten bekostigd kon worden. Een van de bloemperken wer aangeplant met stroken rode, witte en blauwe planten en was dan ook heel toepasselijk het Nederlandse perk genoemd.