Nieuws van 30-09-08

Thema:

Cultuur Olomouc Veenendaal

15 jarig jubileum Stedenband Veenendaal Olomouc

15 jarig jubileum 2008

Woensdagavond 10 september 2008 was in congrescentrum De Werelt de aankomst van de gasten uit Olomouc. Rond 20.00 uur arriveerde de eerste bus met gasten. Na het inchecken stond er een warm buffet voor hen gereed. Ondertussen werden de kunstwerken uitgeladen voor de expositie, zodat deze direct naar Veenendaal konden.

De 2e bus met de orkestleden van het Moravisch Filharmonisch Orkest kwam pas om 23.00 uur aan. Ook voor hen stond nog een buffet klaar, terwijl ondertussen de incheckhandelingen werden verricht!

De orkestleden gaven aan de donderdagmorgen te willen uitrusten van de reis en pas voor de lunch naar het Veenendaals theater te gaan om te repeteren met de soliste!

Die donderdagmorgen werden de gasten uitgebreid ontvangen op het gemeentehuis van Veenendaal door het hele College van Burgemeester en Wethouders en het gehele Platform. Tijdens deze ontvangst werden speeches gehouden over het belang van de stedenband, voorbeelden van de prettige en nuttige samenwerking aangehaald, werden de cadeaus uitgewisseld en was er ruim tijd voor de onderlinge contacten. De burgemeester van Olomouc overhandigde zijn collega van Veenendaal een bronzen klok (bel) die symbool stond voor het afsluiten van een periode, maar tevens een begin van een nieuwe in moest luiden! Ook werd buiten het gemeentehuis een zilverlinde overhandigd, in Tsjechië de “vriendschapsboom” genoemd!

Na het gebruiken van de lunch gingen de gasten met hun begeleiders in groepjes uiteen voor werkbezoeken naar diverse projecten. Zo werd een stadsvernieuwingsproject bezocht, een bedrijf dat een deel van haar werkzaamheden uitvoert met mensen vanuit de sociale werkvoorziening, en ging men naar een kledingtransportbedrijf met een volautomatische magazijnafwikkeling.

Ondertussen ontving de voorzitter van het Platform de musici van het orkest in theater de Lampegiet en de altvioliste uit Veenendaal die met hen de 2 concerten zou verzorgen, en deze middag de generale repetitie zouden hebben.

De in het gezelschap aanwezige kunstenaars hebben de donderdag met hun collega’s uit Veenendaal gebruikt om samen de kunstexpositie in te richten in de Kunstplaats.

Het diner werd aan het eind van de middag geheel verzorgd door leerlingen van het CSV, een school voor lager- en middelbaar beroepsonderwijs in Veenendaal.

’s Avonds was het hoogtepunt van het jubileum, het concert, waarbij deze eerste avond behalve de gasten uit Olomouc, alle mensen die in de afgelopen 15 jaar iets met de stedenband hadden gehad, leden van de gemeenteraad en sponsoren aanwezig waren. Ook waren hierbij afgevaardigden van de Tsjechische ambassade, Vereniging Vrienden Nederland- Tsjechië & Slowakije, andere stedenbanden, de provincie, en vele anderen. Na afloop was het dan ook een hartelijk weerzien voor velen en werden diverse contacten weer aangehaald!

De vrijdag heeft het totale gezelschap ’s morgens een bezoek gebracht aan park de Hoge Veluwe en het Kröller Müller museum, waarna per fiets richting Hoenderloo werd getrokken, waar een Veluwse boerenluch op hen wachtte. ’s Middags is een bezoek gebracht aan Paleis Het Loo met haar prachtige tuinen.

Terwijl het orkest ’s avonds voor de 2e maal haar concert gaf, ditmaal voor alle inwoners van Veenendaal, was er een feestelijk buffet voor de gasten, waarbij behalve het huidige college en de platformleden ook de oud-burgemeesters en oud-platformleden waren uitgenodigd. Ook hierbij werden vele woorden gesproken over het belang van de stedenband en hoe het in de toekomst voort te zetten!

De leden van het orkest moesten wegens tijdgebrek zaterdagmorgen reeds terugkeren naar Olomouc.

Zaterdag 13 september werd met Veenendaal Artistiek het cultureel seizoen geopend en tevens de Lampegietersweek, een feestweek voor alle Veenendalers.

Daarbij presenteren alle culturele groeperingen zich op diverse podia en op verschillende manieren. Tevens heeft de gemeente “open huis” en zijn er in het centrum vele muzikale optredens! Dit keer vierde de brandweer haar 75-jarig bestaan met spectaculaire activiteiten. Het gezelschap is de hele dag in kleine groepjes en begeleid door leden van het Platform en de gemeenteraad langs de vele activiteiten gegaan en genoot van de optredens die hier en daar bewust een Tsjechisch accent hadden gekregen.

Aan het eind van de middag was het laatste officiële gedeelte van het bezoek gepland, de opening van een expositie van een zestal kunstenaars uit Olomouc in de Kunstplaats in Veenendaal. Hierbij werd nog eens ingegaan op het belang van de culturele invloed van Olomouc op het Veenendaalse culturele klimaat. En ook hier was weer goed te zien hoe de vele contacten tot echte vriendschappen waren uitgegroeid! Het afscheid nemen na ruim 2 uur was dan ook niet makkelijk. Ruim na 19.00 uur vertrok het gezelschap weer naar het hotel om de volgende morgen vroeg weer naar Olomouc terug te keren.